# of Observations   ITIS TSN  Scientific Name (as provided)
9297 82326  Cephalopoda spp. 
85 -5015  Squid spp. 
19 82589  Octopoda spp. 
12 82405  Pterygioteuthis giardi 
10 82655  Japetella diaphana 
10 82397  Enoploteuthidae spp. 
10 -7641   spp. 
8 556517  Liocranchia reinhardti 
8 205733  Helicocranchia pfefferi 
6 556284  Sthenoteuthis oualaniensis 
5 82443  Onykia spp. 
5 82436  Onychoteuthidae spp. 
5 556083  Liocranchia valdiviae 
4 82587  Vampyroteuthis infernalis 
4 82406  Abralia spp. 
4 556140  Abraliopsis lineata 
2 82595  Octopus spp. 
2 82584  Bathothauma lyromma 
2 82578  Cranchia scabra 
2 82575  Cranchiidae spp. 
2 82558  Mastigoteuthis spp. 
2 82548  Chiroteuthis spp. 
2 82514  Ommastrephidae spp. 
2 82508  Bathyteuthis abyssicola 
2 82434  Octopoteuthis megaptera 
2 82432  Octopoteuthis spp. 
2 82417  Gonatopsis borealis 
2 82411  Abralia armata 
2 556239  Mastigoteuthis grimaldii 
2 555782  Megalocranchia spp. 
1 82681  Argonauta spp. 
1 82658  Eledonella pygmaea 
1 82499  Histioteuthis heteropsis 
1 82459  Lepidoteuthis spp. 
1 82442  Onychoteuthis borealijaponicus 
1 82404  Pterygioteuthis spp. 
1 -7640  Histioteuthis cerasina 
1 555792  Neoteuthis spp. 
1 555779  Liocranchia spp. 
1 555778  Leachia spp.